Indicaties en doelstellingen

Indicaties
Creatieve coaching/therapie bij Studio Blijmakers is geschikt wanneer je:
– moeite hebt je gedrag en emoties te ordenen en te begrenzen
– moeite hebt je emoties onder woorden te brengen
– geen woorden kan vinden voor de problematiek of ervaringen, of als er een te groot taboe ligt op het benoemen van bepaalde ervaringen
– te veel relativeert en rationaliseert en daardoor moeite hebt met het beleven van je emoties
– moeite hebt met reflecteren en accepteren van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden

Heb je last van één of meer van onderstaande punten dan kan creatieve coaching/therapie je helpen

– lichamelijke klachten door stress of ziekte
– gebrek aan zelfvertrouwen
– problemen in de relatie, het gezin en/of werk
– sociale problemen, zoals contact maken en grenzen aangeven
– structuurproblemen
– hooggevoeligheid
– gevoelsblokkade
– innerlijke conflicten
 zingevingsproblemen
– depressieve of verdrietige gevoelens
– rouw om het verlies van een dierbare of de eigen gezondheid
– posttraumautische spanningsklachten, traumatische ervaringen
– angsten en nachtmerries

Creatieve coaching/therapie bij Studio Blijmakers is niet geschikt wanneer er sprake is van:

– vitale depressie
– bloeiende psychose
– verslaving
– acuut suïcidegevaar
– beperkte verstandelijke vermogens
– te hoog angstniveau
– te grote persoonlijkheidsproblematiek, waardoor een werkrelatie met de coach/therapeut te moeilijk is
– zodanige handicap dat de cliënt niet in staat is te tekenen of te schilderen
– sterkte allergie voor beeldende materialen
– overprikkeld raken door materialen

Doelen
De cliënt:
– ervaart vermindering van de klachten
– krijgt inzicht in het ontstaan en de functie van gevoelens en gedragspatronen
– kan passend in de situatie boos, verdrietig maar ook trots en blij zijn
– staat weer meer met zichzelf in contact en voelt zich hierdoor zekerder en staat steviger in het leven
– is actiever en assertiever. Hij of zij durft contact met anderen te maken en voor zichzelf op te komen
– heeft beter inzicht en gevoel voor de grenzen van eigen kunnen en/of de grenzen van anderen
– heeft meer geduld en vertrouwen in anderen maar vooral in zichzelf
– kan zijn of haar problemen overzien en heeft onverwerkte emoties onderzocht, losgelaten of geaccepteerd
– heeft het verleden achter zich gelaten en gaat met vertrouwen de toekomst in
– voelt zich in evenwicht