AVG

AVG cliënten dagbesteding
N.A.W gegevens
persoonlijke map
In kast met slot kantoor

Rapportages en evaluaties in persoonlijke map
In kast met slot op kantoor

Autorisatie
Erica de Winter     Directeur/coach (sleutel)
Anja Bulté             Dagbesteding (sleutel)
Ellen de Visch       Coach

AVG vrijwilligers
N.A.W gegevens map
In kast met slot kantoor

Vrijwilligers contracten
Rapportages/verslagen vergaderingen
In kast met slot kantoor

Autorisatie             Erica de Winter     directeur/coach (sleutel)
Anja Bulté              Voorzitter stichting (sleutel)
Dan de Winter       Penningmeester (sleutel)
Mirjam v.d zaag     Secretaris