Beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Studio Blijmakers.

Studio Blijmakers heeft ervoor gekozen om met een overzichtelijk en handzaam document te werken. Een document waarin de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2020-2025 vermeld staan. Aan elke eind van het jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

Het beleidsplan is opgesteld conform de onderwerpen die volgens de ANBI wetgeving aan de orde dienen te komen:

  • Algemene gegevens;
  • Doelstelling van de stichting;
  • Het beleid op hoofdlijnen;
  • Beloningsbeleid, zowel van het bestuur als van de vrijwilligers;
  • Financieel overzicht.

De stichting is de afgelopen jaren flink gegroeid en maakt een ware professionaliseringsslag door. We zijn er trots op dat we een steeds groter groeiende groep mensen kunnen ondersteunen in het ontdekken van hun talenten en persoonlijke groei met de inzet van creativiteit.

Natuurlijk kunnen wij dit niet bewerkstelligen zonder:

  • de enorme ondersteuning van vrijwilligers, iedere dag weer;
  • de subsidieverstrekkers;
  • de giften van organisaties en particulieren

Wij zijn iedereen hier zeer dankbaar voor.

Namens het bestuur van St. Studio Blijmakers wens ik u veel leesplezier!
Anja Bulté, voorzitter