Dagbesteding

Voor veel mensen met een beperking is het belangrijk om nog zinvol bezig te zijn. Vandaar dat we bij Studio Blijmakers een zinvolle dagbesteding aanbieden.
Nu vinden wij dagbesteding eigenlijk een raar woord, dus wij noemen deze dagen blijmakersdagen. Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Diverse groepen

Als je bij ons dagbesteding volgt, dan kijken we bij de intake in welke groep je het beste past. Zo hebben we bv. een groep met mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Ook hebben we een groep waar mensen deelnemen aan de dagbesteding met diverse ziektebeelden en/of problemen.

Je kan via de WMO een aanvraag doen voor dagbesteding bij Studio Blijmakers. Wij hebben een contract met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Kom je bij ons op de dagbesteding dan werk je in de groep aan een individueel programma. We werken met vijf pijlers:

  • Beeldende kunst
  • Woordkunst
  • Ontwerpstudio
  • Vitaliteit
  • Praatstof
  • Ook is er tijd om gezamenlijk aan diverse projecten te werken.

Heb jij behoefte aan dagbestedingJe bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken of het iets voor je is.

Drie vormen van dagbesteding

1. Belevingsgericht

Je leert om te gaan met je beperking en hoe je zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven. Onze activiteiten zijn er op gericht om achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt dat je geen sociale contacten meer hebt en geïsoleerd raakt.

2. Arbeidsmatig

Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen. Het is een vorm van werken met professionele begeleiding. Onze activiteiten dragen bij aan je persoonlijke ontwikkeling en helpen je om zelfstandig te blijven leven.

3. Ontwikkelingsgericht

Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat je binnen drie jaar kan uitstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Je leert vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer.